Zadenlijst
   Zadenlijst

    Toon alles 
Exact   Alle woorden    Ieder woord
Nummer (*) Wetenschappelijke naam (*) Nederlandse naam (*) Soort plant (*) Bloeitijd (*) Hoogte (*) Standplaats (*) Omschrijving (*) Afbeelding
119 Hieracium caespitosum WEIDEHAVIKSKRUID Vast juni 30 - 60 cm halfschaduw / zon Behaarde stengel en bladeren, vrolijke gele bloemhoofdjes op lange rechte stelen. Maakt veel uitlopers. Vochtige bodem. Vaak langs slootkanten en bospaden. Vrij zeldzaam.
120 Hieracium laevigatum STIJF HAVIKSKRUID Vast juli - herfst 20 - 120 cm zon / halfschaduw Harige plant, gele bloemhoofdjes. Houdt van droge voedselrijke grond. Bermen, veenmosrietland maar soms ook op muren.
121 Hieracium maculatum GEVLEKT HAVIKSKRUID Vast juni - augustus 30 - 60 cm halfschaduw / zon Gele bloemhoofdjes in schermvormige pluim, decoratieve zwart gevlekte bladeren met spitse top. Houdt van zandige en kalkrijke bodems. Rijke bloeier. Zeldzaam.
122 Humulus lupulus HOP Vast juli - september 200 - 600 cm halfschaduw Slingerplant met ruwe stengel en sierlijk handvormig blad. Heggen, bossen, op muren. Vrouwelijke plant vormt hopbellen. Lemige en humusrijke grond. Koudekiemer, dus liefst 's winters zaaien.
123 Hypericum androsaemum MANSBLOED Vast juni - augustus 40 - 100 cm halfschaduw / schaduw Lage struik met opvallende lichtgele bloemen (ca. 2 cm). Vormt decoratieve rode bessen die later zwart worden. Tuinplant, afkomstig uit W- en Z-Europa.
124 Hypericum perforatum SINT-JANSKRUID Vast juni - september 30 - 80 cm zonnig / droog Rijkbloeiend met vele dooiergele bloemetjes. Stevige bloemstelen. Zaait zich gemakkelijk uit. Insectenlokker, verfplant en medicinaal gebruik.
125 Hypericum tetrapterum GEVLEUGELD HERTSHOOI Vast juni - september 30 - 50 cm halfschaduw / zon Vierkantige stengels met 4 smalle vleugels. Heldergele stervormige bloemen (tot 1 cm) in een uitgespreide pluim. Vochtige voedselrijke grond, oevers.
126 Hyssopus officinalis HYSSOP Vast juli - september 30 - 50 cm zonnig Naar n zijde gekeerde aren vol donkerblauwe bloemetjes. De geurige blaadjes worden als keukenkruid gebruikt. Warm opkweken. Insectenplant.
127 Impatiens glandulifera REUZENBALSEMIEN 1-jarig juli - oktober 60 - 200 cm halfschaduw / schaduw Trossen van roze of witte bloemen, van binnen gevlekt, met een zoete geur. De knotsvormige doosvrucht springt open bij aanraking. Vochtige bodem. Uit M-Azi en in NL verwilderd.
128 Impatiens noli-tangere GROOT SPRINGZAAD 1-jarig juli - september 30 - 80 cm halfschaduw Sierlijke gele bloemen met bruine stipjes, in ijle trossen. Vochtige standplaatsen, voedselrijke grond. Vaak langs rivieren.
129 Inula conyzae DONDERKRUID Vast juli - oktober 30 - 100 cm zon / halfschaduw Stevige roodachtige stengels en donkergele bloemhoofdjes in schermvormige bloeiwijze. Verkleurt mooi in de nazomer. Droge, vaak kalkrijke bodem.
130 Inula helenium GRIEKSE ALANT Vast juni - augustus 150 - 200 cm zonnig Grote gele bloemhoofdjes in een vertakte bloeiwijze. Decoratieve solitaire plant met grote bladeren. De zaden.worden graag door vogels gegeten.
131 Iris pseudacorus GELE LIS Vast mei - juli 40 - 120 cm moerasplant Blauwgroen langwerpig blad, sierlijke gele bloemen. Langs sloot en plas. Verfplant. Koudekiemer.
132 Isatis tinctoria WEDE 2-jarig mei - juli 60 - 120 cm zonnig Rijkbloeiende solitaire plant. Gele bloemen. Ook na de bloei imposant met honderden hangende zwarte hauwtjes. Verfplant.
133 Jasione montane ZANDBLAUWTJE 1-jarig juni - september 10 - 45 cm zonnig Hemelsblauwe bloemhoofdjes op een rechte stengel. Droge, kalkarme grond. Nectarplant voor vlinders.
134 Knautia arvensis BEEMDKROON Vast juli - september 80 - 100 cm zon / halfschaduw Rijkbloeiende plant met zachtbehaarde veerlobbige bladeren, mooie lila bloemhoofdjes (tot 4 cm). Op kalkhoudende bodem, droge en grazige plaatsen. Insectenlokker.
135 Lathyrus aphaca NAAKTE LATHYRUS 1-jarig mei - juli 20 - 60 cm zonnig Aparte klimplant met ranken en gele bloemen. Goed doorlatende kalkrijke grond, bosranden, akkers. Kiemt in herfst. Zeldzaam in Nederland.
136 Lathyrus hirsutus RUIGE LATHYRUS 1-jarig mei - juli 30 - 60 cm zonnig Bloemen rood met lichtblauwe vleugels en witte kiel. Zijdeachtig behaarde bruine peul. Vochtige, voedselrijke grond, onbegroeide en braakliggende terreinen. Zeldzaam.
137 Lathyrus japonicus ZEELATHYRUS Vast juni - juli tot 25 cm zonnig Rankende, vaak kruipende plant met grijsgroen blad en grote lilaroze bloemen. Groeit op dijken, strand en duinen. Geschikt als bodembedekker.
138 Lathyrus latifolius BREDE LATHYRUS Vast juni - september tot 180 cm zon / halfschaduw Bloemen zijn roze in allerlei tinten. Een sterke plant die leuk over een hek of muurtje kan klimmen. Niet geurend, wel fraaie snijbloem.
139 Lathyrus niger ZWARTE LATHYRUS Vast mei - juli 30 - 80 cm halfschaduw Bloemen roodpurper, later blauw verkleurend. Peul wordt zwart. Vochtige kalkrijke grond in hellingbossen en struikgewas. Verdwenen uit NL.
141 Lathyrus pratensis VELDLATHYRUS Vast juni - augustus 30 - 100 cm zon / halfschaduw Sierlijke en sterke klimmer op voedselrijke en vochthoudende grond (kei/leem), bosranden. Gele bloemen. Kan steun vinden in oude bloeistengels.
142 Lathyrus sylvestris BOSLATHYRUS Vast juni - augustus 100 - 200 cm halfschaduw Sterke klimplant met ranken, spiesvormige blaadjes. Purperroze tot geelgroene bloemen in langgesteelde trossen. Bosranden, droge hellingen.
143 Lathyrus tuberosum AARDAKER Vast juni - augustus 30 - 90 cm zon / halfschaduw Opvallende klimplant met helderrode welriekende bloemen. Plant van dijken, duinvalleien en akkers. Beschermd. Na ontvangst meteen zaaien in losgemaakte grond.
144 Lathyrus vernus VOORJAARSLATHYRUS Vast april - juni 40 - 80 cm zon / halfschaduw Prachtige plant met lange trossen roodpurperen bloemen die blauw verkleuren. Op kalkhoudende bodems in Midden-en Zuid-Europa.
145 Lavatera arborea STRUIKLAVATERA Vast juni - september tot 250 cm zon / halfschaduw Grote bladeren. Lila bloemen (4 cm) met paarse nerven, steeds 2 tot 7 bijeen. Bijkelkbladeren langer dan de kelk. Voorkeur voor stenige bodem, ook langs heggen en op ruderale terreintjes. Hommels! Niet inheems.
146 Lavendula angustifolia spec. LAVENDEL Vast juni - augustus 60 - 100 cm zonnig (rotstuin) Smal grijsgroen blad met sierlijke paarse bloemen in aren. Kalkliefhebber. Op warme plaats in april zaaien. Geen mest! Geurzakjes, lavendelolie. Vlinderplant.
147 Leontodon autumnalis VERTAKTE LEEUWETAND Vast juli - oktober 10 - 40 cm zonnig Gele bloemhoofdjes, buitenste lintbloemen van onderen roodgestreept. Plant van vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende en soms brakke grond in graslanden en bermen.
148 Leonurus cardiaca HARTGESPAN Vast juni - augustus 30 - 100 cm halfschaduw Decoratieve plant met bleekroze harige bloemen. Heggen, bosranden en ruderale plaatsen. Insectenlokker. Medicinale plant. Zeldzaam.
150 Leucanthemum vulgare GEWONE MARGRIET Vast mei - september 30 - 60 cm zonnig Witte bloemhoofdjes met geel hart. Vormt grote groepen en bloeit rijk. Graag vochthoudende, weinig bemeste grond. Dijken, hooilanden.
151 Levisticum officinale MAGGIPLANT (Lavas) Vast juni - augustus tot 250 cm halfschaduw / zon Forse, sterk geurende, vertakte plant. Bloemen groenachtig-geel in schermen. Vroeger gekweekt als geneeskruid, tegenwoordig als keukenkruid en sierplant.
152 Linaria purpurea WALSTROLEEUWENBEK Vast juli - herfst 75 - 120 cm zonnig Blauwgroen lijnvormig blad, lange slanke aren met paarse (soms roze) bloemen. Voedselrijke, stenige of zandige grond. Oorspronkelijk uit Midd. Zeegebied, nu in Nederland ingeburgerd. Insectenlokker.
153 Glebionis segetum GELE GANZENBLOEM 1-jarig juni - september 30 - 60 cm zonnig Oud akkeronkruid met vrolijke gele bloemhoofdjes. Omgewerkte grond in akkers en bermen. Goed te combineren met klaproos, bolderik en pekbloem. Vrij zeldzaam. Voor de winter gezaaien geeft goed resultaat.
154 Linaria vulgaris VLASBEKJE Vast juni - oktober 30 - 60 cm zonnig Rijkbloeiende plant met geel / oranje lipbloemen. Leuke snijbloem. Vlinder- en hommelplant. Houdt van omgewerkte grond, veel langs spoorwegen.
155 Linum usitatissimum VLAS 1-jarig juni - juli 30 - 90 cm zon / halfschaduw Makkelijk te kweken plant met zachtblauwe bloemen van 1 cm. Zaaddozen geschikt om te drogen. Voedselplant voor vogels.
156 Lithospermum officinale GLAD PARELZAAD Vast mei - juli 30 - 100 cm halfschaduw Kleine stervormige bloemetjes, geelachtig wit. Meestal droge plaatsen in duinen en op dijken. Nootjes ("pareltjes") glanzend blauwgrijs.
157 Lunaria annua TUINJUDASPENNING, paars en wit 2-jarig mei - juni 70 - 100 cm halfschaduw / schaduw Lila-paars en soms wit bloeiende plant, die zich volop uitzaait. Fraaie doorzichtige zaaddoosjes. Cultuurplant.Oorspronkelijk uit Z.O.-Europa.
158 Lunaria annua wit TUINJUDASPENNING, wit 2-jarig mei - juni 70 - 100 cm halfschaduw Lila-paars en soms wit bloeiende plant, die zich volop uitzaait. Fraaie doorzichtige zaaddoosjes. Cultuurplant.Oorspronkelijk uit Z.O.-Europa.
159 Lunaria rediviva WILDE JUDASPENNING Vast mei - juli 35 - 90 cm halfschaduw Fors gebouwde plant met rechte stevige stengels. Bloemen opvallend lichtpurper-violet, 25 mm. Welriekend. Elliptische vrucht met spitse top. Bloeit iets later dan de gecultiveerde tuinsoort. Vaste plant!
160 Lupinus polyphyllus VASTE LUPINE Vast juni - augustus 50 - 150 cm zonnig Blauwe bloemen in een tros met dichtbloemige kransen, welriekend. Ingezaaid en vaak verwilderd in wegbermen en spoorwegtaluds. Insectenlokker.
162 Lychnis chalcedonia RODE BRANDENDE LIEFDE Vast juni - september 60 - 100 cm zonnig Oude cultuurplant met strakke donkergroene bebladerde stengels en brede schermvormige tuilen met scharlakenrode bloemen. Snijbloem.
163 Lychnis chalcedonia rose ROZE BRANDENDE LIEFDE Vast juni - september 60 - 100 cm zonnig Oude cultuurplant met strakke donkergroene bebladerde stengels en brede schermvormige tuilen vol met zachtroze bloemen. Snijbloem.
164 Lychnis flos-cuculi ECHTE KOEKOEKSBLOEM Vast mei - augustus 30 - 90 cm zon / halfschaduw Helderroze (soms witte) bloem, in smalle slippen gedeeld. Sierlijke plant van vochtige weiden, duinvalleien en venige grond. Insectenlokker.
165 Lycopus europaeus WOLFSPOOT Vast juli - september 30 - 90 cm zon / halfschaduw Plant van natte, voedselrijke grond aan waterkanten, moerasbossen, ook op stadsmuren. Kleine witte bloemen in dichte kransen.
166 Lysimachia vulgaris GROTE WEDERIK Vast juni - augustus 60 - 150 cm halfschaduw / zon Fraaie gele bloemen in pyramidevormige trossen. Vochtige bodems, rivieroevers, laagveengebieden, maar ook droger in bermen en spoordijken. Vormt uitlopers.
167 Lythrum salicaria GROTE KATTENSTAART Vast juni - september 60 - 120 cm zon / halfschaduw Mooie plant voor vochtige plaatsen en oevers. Purperrode tot paarse bloemen in kransen die lange aren vormen. Belangrijke insectenlokker.
168 Malva alcea VIJFDELIG KAASJESKRUID Vast juni - september 50 - 150 cm halfschaduw / zon Mooie plant met helderroze bloemen (4 cm). Rijkbloeiend. Belangrijke nectarplant voor vlinders en bijen. Houdt van voedselrijke grond.
169 Malva moschata MUSKUSKAASJESKRUID, roze Vast juli - september 30 - 50 cm zon / halfschaduw Voedselrijke grond. Grote, lichtroze bloemen (ca. 5 cm). Insectenlokker, vooral hommels. Snijbloem.
170 Malva neglecta KLEIN KAASJESKRUID 1-jarig tot 2-jarig juni - herfst tot 40 cm zonnig Vaak liggende behaarde plant met niervormige blaadjes en bleeklila tot roze bloemen. Algemeen op stikstofrijke droge en omgewerkte plaatsen, op dijken en langs akkers.
171 Malva sylvestris GROOT KAASJESKRUID Vast juni - herfst 30 - 120 cm zon / halfschaduw Grote roze bloemen (tot 5 cm) met donkere nerven. Op dijken, bermen en ruderale plaatsen. Algemeen langs rivieren.
Pagina  First Previous Next Last  van 8
Records 101 tot 150 van 387

© Henny & Egbert
bijgewerkt op 12-01-2012