Zadenlijst
   Zadenlijst

    Toon alles 
Exact   Alle woorden    Ieder woord
Nummer (*) Wetenschappelijke naam (*) Nederlandse naam (*) Soort plant (*) Bloeitijd (*) Hoogte (*) Standplaats (*) Omschrijving (*) Afbeelding
131 Iris pseudacorus GELE LIS Vast mei - juli 40 - 120 cm moerasplant Blauwgroen langwerpig blad, sierlijke gele bloemen. Langs sloot en plas. Verfplant. Koudekiemer.
132 Isatis tinctoria WEDE 2-jarig mei - juli 60 - 120 cm zonnig Rijkbloeiende solitaire plant. Gele bloemen. Ook na de bloei imposant met honderden hangende zwarte hauwtjes. Verfplant.
133 Jasione montane ZANDBLAUWTJE 1-jarig juni - september 10 - 45 cm zonnig Hemelsblauwe bloemhoofdjes op een rechte stengel. Droge, kalkarme grond. Nectarplant voor vlinders.
134 Knautia arvensis BEEMDKROON Vast juli - september 80 - 100 cm zon / halfschaduw Rijkbloeiende plant met zachtbehaarde veerlobbige bladeren, mooie lila bloemhoofdjes (tot 4 cm). Op kalkhoudende bodem, droge en grazige plaatsen. Insectenlokker.
135 Lathyrus aphaca NAAKTE LATHYRUS 1-jarig mei - juli 20 - 60 cm zonnig Aparte klimplant met ranken en gele bloemen. Goed doorlatende kalkrijke grond, bosranden, akkers. Kiemt in herfst. Zeldzaam in Nederland.
136 Lathyrus hirsutus RUIGE LATHYRUS 1-jarig mei - juli 30 - 60 cm zonnig Bloemen rood met lichtblauwe vleugels en witte kiel. Zijdeachtig behaarde bruine peul. Vochtige, voedselrijke grond, onbegroeide en braakliggende terreinen. Zeldzaam.
137 Lathyrus japonicus ZEELATHYRUS Vast juni - juli tot 25 cm zonnig Rankende, vaak kruipende plant met grijsgroen blad en grote lilaroze bloemen. Groeit op dijken, strand en duinen. Geschikt als bodembedekker.
138 Lathyrus latifolius BREDE LATHYRUS Vast juni - september tot 180 cm zon / halfschaduw Bloemen zijn roze in allerlei tinten. Een sterke plant die leuk over een hek of muurtje kan klimmen. Niet geurend, wel fraaie snijbloem.
139 Lathyrus niger ZWARTE LATHYRUS Vast mei - juli 30 - 80 cm halfschaduw Bloemen roodpurper, later blauw verkleurend. Peul wordt zwart. Vochtige kalkrijke grond in hellingbossen en struikgewas. Verdwenen uit NL.
141 Lathyrus pratensis VELDLATHYRUS Vast juni - augustus 30 - 100 cm zon / halfschaduw Sierlijke en sterke klimmer op voedselrijke en vochthoudende grond (kei/leem), bosranden. Gele bloemen. Kan steun vinden in oude bloeistengels.
142 Lathyrus sylvestris BOSLATHYRUS Vast juni - augustus 100 - 200 cm halfschaduw Sterke klimplant met ranken, spiesvormige blaadjes. Purperroze tot geelgroene bloemen in langgesteelde trossen. Bosranden, droge hellingen.
143 Lathyrus tuberosum AARDAKER Vast juni - augustus 30 - 90 cm zon / halfschaduw Opvallende klimplant met helderrode welriekende bloemen. Plant van dijken, duinvalleien en akkers. Beschermd. Na ontvangst meteen zaaien in losgemaakte grond.
144 Lathyrus vernus VOORJAARSLATHYRUS Vast april - juni 40 - 80 cm zon / halfschaduw Prachtige plant met lange trossen roodpurperen bloemen die blauw verkleuren. Op kalkhoudende bodems in Midden-en Zuid-Europa.
145 Lavatera arborea STRUIKLAVATERA Vast juni - september tot 250 cm zon / halfschaduw Grote bladeren. Lila bloemen (4 cm) met paarse nerven, steeds 2 tot 7 bijeen. Bijkelkbladeren langer dan de kelk. Voorkeur voor stenige bodem, ook langs heggen en op ruderale terreintjes. Hommels! Niet inheems.
146 Lavendula angustifolia spec. LAVENDEL Vast juni - augustus 60 - 100 cm zonnig (rotstuin) Smal grijsgroen blad met sierlijke paarse bloemen in aren. Kalkliefhebber. Op warme plaats in april zaaien. Geen mest! Geurzakjes, lavendelolie. Vlinderplant.
147 Leontodon autumnalis VERTAKTE LEEUWETAND Vast juli - oktober 10 - 40 cm zonnig Gele bloemhoofdjes, buitenste lintbloemen van onderen roodgestreept. Plant van vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende en soms brakke grond in graslanden en bermen.
148 Leonurus cardiaca HARTGESPAN Vast juni - augustus 30 - 100 cm halfschaduw Decoratieve plant met bleekroze harige bloemen. Heggen, bosranden en ruderale plaatsen. Insectenlokker. Medicinale plant. Zeldzaam.
150 Leucanthemum vulgare GEWONE MARGRIET Vast mei - september 30 - 60 cm zonnig Witte bloemhoofdjes met geel hart. Vormt grote groepen en bloeit rijk. Graag vochthoudende, weinig bemeste grond. Dijken, hooilanden.
151 Levisticum officinale MAGGIPLANT (Lavas) Vast juni - augustus tot 250 cm halfschaduw / zon Forse, sterk geurende, vertakte plant. Bloemen groenachtig-geel in schermen. Vroeger gekweekt als geneeskruid, tegenwoordig als keukenkruid en sierplant.
152 Linaria purpurea WALSTROLEEUWENBEK Vast juli - herfst 75 - 120 cm zonnig Blauwgroen lijnvormig blad, lange slanke aren met paarse (soms roze) bloemen. Voedselrijke, stenige of zandige grond. Oorspronkelijk uit Midd. Zeegebied, nu in Nederland ingeburgerd. Insectenlokker.
153 Glebionis segetum GELE GANZENBLOEM 1-jarig juni - september 30 - 60 cm zonnig Oud akkeronkruid met vrolijke gele bloemhoofdjes. Omgewerkte grond in akkers en bermen. Goed te combineren met klaproos, bolderik en pekbloem. Vrij zeldzaam. Voor de winter gezaaien geeft goed resultaat.
154 Linaria vulgaris VLASBEKJE Vast juni - oktober 30 - 60 cm zonnig Rijkbloeiende plant met geel / oranje lipbloemen. Leuke snijbloem. Vlinder- en hommelplant. Houdt van omgewerkte grond, veel langs spoorwegen.
155 Linum usitatissimum VLAS 1-jarig juni - juli 30 - 90 cm zon / halfschaduw Makkelijk te kweken plant met zachtblauwe bloemen van 1 cm. Zaaddozen geschikt om te drogen. Voedselplant voor vogels.
156 Lithospermum officinale GLAD PARELZAAD Vast mei - juli 30 - 100 cm halfschaduw Kleine stervormige bloemetjes, geelachtig wit. Meestal droge plaatsen in duinen en op dijken. Nootjes ("pareltjes") glanzend blauwgrijs.
157 Lunaria annua TUINJUDASPENNING, paars en wit 2-jarig mei - juni 70 - 100 cm halfschaduw / schaduw Lila-paars en soms wit bloeiende plant, die zich volop uitzaait. Fraaie doorzichtige zaaddoosjes. Cultuurplant.Oorspronkelijk uit Z.O.-Europa.
158 Lunaria annua wit TUINJUDASPENNING, wit 2-jarig mei - juni 70 - 100 cm halfschaduw Lila-paars en soms wit bloeiende plant, die zich volop uitzaait. Fraaie doorzichtige zaaddoosjes. Cultuurplant.Oorspronkelijk uit Z.O.-Europa.
159 Lunaria rediviva WILDE JUDASPENNING Vast mei - juli 35 - 90 cm halfschaduw Fors gebouwde plant met rechte stevige stengels. Bloemen opvallend lichtpurper-violet, 25 mm. Welriekend. Elliptische vrucht met spitse top. Bloeit iets later dan de gecultiveerde tuinsoort. Vaste plant!
160 Lupinus polyphyllus VASTE LUPINE Vast juni - augustus 50 - 150 cm zonnig Blauwe bloemen in een tros met dichtbloemige kransen, welriekend. Ingezaaid en vaak verwilderd in wegbermen en spoorwegtaluds. Insectenlokker.
162 Lychnis chalcedonia RODE BRANDENDE LIEFDE Vast juni - september 60 - 100 cm zonnig Oude cultuurplant met strakke donkergroene bebladerde stengels en brede schermvormige tuilen met scharlakenrode bloemen. Snijbloem.
163 Lychnis chalcedonia rose ROZE BRANDENDE LIEFDE Vast juni - september 60 - 100 cm zonnig Oude cultuurplant met strakke donkergroene bebladerde stengels en brede schermvormige tuilen vol met zachtroze bloemen. Snijbloem.
164 Lychnis flos-cuculi ECHTE KOEKOEKSBLOEM Vast mei - augustus 30 - 90 cm zon / halfschaduw Helderroze (soms witte) bloem, in smalle slippen gedeeld. Sierlijke plant van vochtige weiden, duinvalleien en venige grond. Insectenlokker.
165 Lycopus europaeus WOLFSPOOT Vast juli - september 30 - 90 cm zon / halfschaduw Plant van natte, voedselrijke grond aan waterkanten, moerasbossen, ook op stadsmuren. Kleine witte bloemen in dichte kransen.
166 Lysimachia vulgaris GROTE WEDERIK Vast juni - augustus 60 - 150 cm halfschaduw / zon Fraaie gele bloemen in pyramidevormige trossen. Vochtige bodems, rivieroevers, laagveengebieden, maar ook droger in bermen en spoordijken. Vormt uitlopers.
167 Lythrum salicaria GROTE KATTENSTAART Vast juni - september 60 - 120 cm zon / halfschaduw Mooie plant voor vochtige plaatsen en oevers. Purperrode tot paarse bloemen in kransen die lange aren vormen. Belangrijke insectenlokker.
168 Malva alcea VIJFDELIG KAASJESKRUID Vast juni - september 50 - 150 cm halfschaduw / zon Mooie plant met helderroze bloemen (4 cm). Rijkbloeiend. Belangrijke nectarplant voor vlinders en bijen. Houdt van voedselrijke grond.
169 Malva moschata MUSKUSKAASJESKRUID, roze Vast juli - september 30 - 50 cm zon / halfschaduw Voedselrijke grond. Grote, lichtroze bloemen (ca. 5 cm). Insectenlokker, vooral hommels. Snijbloem.
170 Malva neglecta KLEIN KAASJESKRUID 1-jarig tot 2-jarig juni - herfst tot 40 cm zonnig Vaak liggende behaarde plant met niervormige blaadjes en bleeklila tot roze bloemen. Algemeen op stikstofrijke droge en omgewerkte plaatsen, op dijken en langs akkers.
171 Malva sylvestris GROOT KAASJESKRUID Vast juni - herfst 30 - 120 cm zon / halfschaduw Grote roze bloemen (tot 5 cm) met donkere nerven. Op dijken, bermen en ruderale plaatsen. Algemeen langs rivieren.
172 Matricaria chamomilla ECHTE KAMILLE 1-jarig tot 2-jarig mei - herfst tot 40 cm zonnig Sterk aromatische plant met geel, kegelvormig hartje. Algemeen kruid van vruchtbare grond en open bermen. Veel gebruikt in thee. Verfplant.
173 Matricaria discoidea SCHIJFKAMILLE 1-jarig juni - herfst 10 - 30 cm zonnig Sterk geurende plant met iets vlezige blaadjes met draadvormige slippen. Geelgroene bloemhoofdjes zonder straalbloemen. Open, betreden of omgewerkte grond.
174 Matthiola incana VIOLIER Vast juni - augustus 40 - 60 cm zonnig Stevige grijsviltige plant met prachtige purper of roze bloemen in losbloemige trossen, heerlijk geurend. Inheems in West-Frankrijk en Gr.BrittanniŽ. Kalkrijke bodem.
175 Meconopsis cambria GELE / ORANJE SCHIJNPAPAVER Vast juni - augustus tot 60 cm halfschaduw Gele en oranje bloemen (4 - 8 cm) op lange stelen. Doosvrucht geschikt voor droogboeketten. Vochtige plaatsen, bossen, heggen en stenige grond. Zaait zich makkelijk uit.
178 Medicago sativa LUZERNE Vast juni - herfst 30 - 80 cm zonnig Rijkbloeiende vlinderbloemige plant met blauwpaarse bloemhoofdjes. Goede insectenlokker (bijen en vlinders).
179 Melilotus albus HONINGKLAVER, witte 1-jarig tot 2-jarig juli - september 30 - 150 cm zonnig Plant van zonnige spoordijken en ruderale plaatsen. Insectenlokker. Zoet geurende, lange witte bloemtrossen.
180 Melilotus altissimus HONINGKLAVER, goudgele 2-jarig tot vast juni - oktober tot 150 cm zonnig Lange gele zoetgeurende bloemtrossen. Vochtige bermen, bosranden en rivieroevers. Insectenlokker.
181 Melilotus officinalis HONINGKLAVER, citroengele 2-jarig juli - oktober 30 - 150 cm zon / halfschaduw Gele bloemen in slanke losbloemige trossen. Een fraaie plant van omgewerkte grond in bermen en langs spoorwegen. Zoetgeurende bloemen. Insectenlokker.
182 Melissa officinalis CITROENMELISSE Vast juli - september 30 - 60 cm zon / halfschaduw Behaarde blaadjes met sterke citroengeur. Lichtroze of lichtgele bloemetjes die erg aantrekkelijk zijn voor bijen. Voor medicinaal en culinair gebruik.
183 Mentha aquatica WATERMUNT Vast juli - herfst 30 - 90 cm halfschaduw / zon Lila bloemen in eindelingse hoofdjes. Sterk aromatische plant van waterkanten, laagveenmoerassen, lichte loofbossen en rietlanden. Lokt veel insecten.
185 Mimilus guttatus GELE MASKERBLOEM 2-jarig tot vast juni - september 10 - 60 cm halfschaduw / zon Gele leeuwebekachtige bloemen met roodbruin gevlekte keel. Natte, moerassige standplaatsen, rivieroevers. Oorspronkelijk uit N-Amerika. Zeer zeldzaam in NL.
186 Myrrhis odorata ROOMSE KERVEL Vast mei - juni 60 - 120 cm zon / halfschaduw Aromatisch (anijs) geurende plant met varenachtige, frisgroene bladeren. Roomwitte bloemschermen. Vroege nectarbron voor bijen. De onrijpe zaden zijn eetbaar. Koudekiemer.
Pagina  First Previous Next Last  van 7
Records 101 tot 150 van 350

© Henny & Egbert
bijgewerkt op 12-01-2012